Τελευταία νέα
Αναζήτηση
Είσοδος μέλους
Ε.Φ.Κ.Α.
Οδηγός θεμελίωσης σύνταξης
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία
Διαφημίσεις
Εφημερεύοντα Φαρμακεία
Νομοθεσία

Νομοθεσία 

 

Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-05-2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/24-02-2016) - Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.

 

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/14-08-2015) - Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69/02-07-2015) - Μέτρα για την ανακούφιση Ατόμων με Αναπηρία, την απλοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/21-11-2013) - Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013) - Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείους Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012)Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. 

Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/11-4-2012) - Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις  

Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/14-3-2012) - Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012) - Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-15

Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011) - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικήςστρατηγικής 2012-15 

Ν.4002/2011 - Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωβικής Ασφάλισης

Ν.3966/2011 - Αναμόρφωση του ΣΕΠΕ, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Ν.3865/2010 - Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις

Ν.3863/2010 - Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Ν.3846/2010 - Εγγυήσεις για την εργασιαή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 

Ν.3655/2008 - Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις

Ν.3607/2007 - Σύσταση και Καταστατικό της Η.ΔΙ.Κ.Α  Α.Ε. και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις

Ν.3586/2007 - Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Ν.3518/2006 - Αναδιάρθρωση των κλάδων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ν.3386/2005 - Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

Ν.3385/2005 - Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις

Ν.3371/2005 - Θέματα Κεφαλαιαγοράς και λοιπές διατάξεις

Ν.3232/2004 - Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις

Ν.3144/2003 - Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και λοιπές διατάξεις

Ν.3050/2002 - Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις

Ν.3029/2002 - Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Ν.2972/2001 - Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις

Ν.2676/1999 - Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις

Ν.2639/1998 - Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και λοιπές διατάξεις

Ν.2556/1997 - Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα

Ν.2084/1992 - Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις

Ν.1976/1991 - Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και λοιπές διατάξεις

 

(Πηγή: Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης)

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016 21:17)

 
Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας
Διαφημίσεις
Συμβεβλημένοι ιατροί Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο καιρός τώρα
Αθήνα °C
Θεσσαλονίκη °C
Πάτρα °C
  20.08.2018 Ferienhaus Ostsee
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων