Τελευταία νέα
Αναζήτηση
Είσοδος μέλους
Ε.Φ.Κ.Α.
Οδηγός θεμελίωσης σύνταξης
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία
Διαφημίσεις
Εφημερεύοντα Φαρμακεία

Απαραίτητα τα 50 ένσημα για θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας το 2015

Διαβάστε την εγκύκλιο της ΓΓΚΑ στην οποία αναφέρεται ότι προωθείται διάταξη νόμου με την οποία προβλέπεται ότι: στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στα μέλη οικογένειας τους, για την περίοδο από 1/3/2015 έως 29/2/2016, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2014), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπεντάμηνου.

 

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2015

Διαβάστε την εγκύκλιο της ΓΓΚΑ που καθορίζει τα κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ για το έτος 2015

 

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρεξουσιότητα και την χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων

Διαβάστε την εγκύκλιο του ΙΚΑ που διευκρινίζει το τι ισχύει σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις και τα πληρεξούσια.

 

Έγκριση ωρών υπαλλήλων ΙΚΑ για το 2015

Δείτε τo ΦΕΚ 3653 τ.Β/31-12-2014 όπου έχει δημοσιευθεί η υπουργκή απόφαση έγκρισης ωρών των υπαλλήλων ΙΚΑ για το 2015.

Συνημμένα:
Access this URL (/arxeia/diafora/fek3653b_31122014_ores-ika.pdf)fek3653b_31122014_ores-ika.pdf
 

Περί δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης Διοικητικών Υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με το παρόν Έγγραφο τονίζεται η υποχρέωση για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μεταβολής ή μη της περιουσιακής κατάστασης, για τους υπαλλήλους που έχουν υποβάλλει Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης. Η προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι 28/02/2015 και με ευθύνη του Προϊσταμένου Δ/νσης της Μονάδας που υπηρετεί κάθε υπάλληλος να διαβιβασθεί στην Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού το αργότερο μέχρι 31/03/2015, Η μη υποβολή της ανωτέρω δήλωσης μέσα στις προαναφερθείσες ημερομηνίες συνιστά Πειθαρχικό Παράπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 3528/07.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο

 
Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας
Διαφημίσεις
Συμβεβλημένοι ιατροί Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο καιρός τώρα
Αθήνα °C
Θεσσαλονίκη °C
Πάτρα °C
  14.12.2017 Ferienhaus Ostsee
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων
Δι@ύγεια - ΓΓΚΑ - Ασφάλιση Μισθωτών
Δι@ύγεια-ΓΓΚΑ-Αυτοαπασχολούμενοι & Αγρότες