Τρόπος υπολογισμού συντάξεων σύμφωνα με τον Ν.4387/2016

Διαβάστε τις εγκυκλίους της ΓΓΚΑ με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων σύμφωνα με τον Ν.4387/2016 (αιτήσεις από 13/5/2016 και μετά),